torsdag 1 mars 2012

Bly i läppstift från L’Oreal och Maybelline!!

L’Oreal och Maybelline toppar listan med 5 st av sina läppstift! På en lista av de 10 mest förorenade läppstiften har L’Oreal och Maybelline med 5 av sina läppstift. Ett test som gjordes av Food and Drug Administration i USA. Man mätte halten av tungmetallen bly. Tungmetallen bly klassas som ett nervgift.  Här kan du läsa mer..
Andra kända märken som fanns med lite längre ned på listan var Mary Kay, Revlon och Rimmel.

Så här stod det på Livsmedelsverkets hemsida..
Bly finns överallt i miljön, i luft, mark och vatten. Spridningen av bly i miljön har minskat, bland annat på grund av att vi i dag använder blyfri bensin. Bly finns dock i de flesta livsmedel, men i låga halter. Baslivsmedel som fisk, kött, spannmålsprodukter, rotfrukter och mejerivaror innehåller oftast låga blyhalter. Vin kan innehålla något högre halter, men halterna har minskat under senare år. Skaldjur, lever från vilt och vissa vildväxande svampar kan innehålla förhöjda halter bly.
Det finns EU-gemensamma gränsvärden för högsta tillåtna blyhalter i livsmedel som säljs. Gränsvärdena varierar för olika livsmedelsgrupper men ligger i regel mellan 0,02-0,3 milligram per kilo livsmedel.

Är det farligt med bly?
Blyförgiftning ger diffusa symtom som trötthet och dålig aptit. Bly skadar de röda blodkropparna och det kan leda till blodbrist.
 Bly kan också skada nervsystemet. En allvarligare förgiftning kan medföra att man förlorar nervfunktionen i bland annat armarna, vilket kan leda till delvis förlamning. Foster och små barn som utsätts för större mängder bly kan drabbas av fördröjd utveckling, lägre IQ och beteendestörningar

Hur är det med gränsvärdena för kosmetika?? Vart i Sverige hittar man sådan information?? Någon som vet? Kram på er! / Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar